Saturday, January 25, 2014

Tak perlu wujud polis Syariah

Tak perlu wujud polis syariah
Oleh Musa Awang
Harian Metro


PPA dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) daripada kalangan anggota perkhidmatan awam negeri atau perkhidmatan bersama. Ia diketuai oleh seorang Ketua Pegawai Penguat Kuasa Agama selain PPA sayap kanan kepada Pendakwa Syarie (pendakwaan), bagi memastikan peruntukan dalam undang-undang syariah dilaksanakan.

Di samping itu, PPA berfungsi menguatkuasakan undang-undang keluarga Islam, bagi kesalahan perkahwinan yang boleh menggugat ikatan kekeluargaan Islam. Seksyen 58, Akta Pentadbiran Agama Islam Wilayah Persekutuan 1993 memperuntukkan “Majlis boleh melantik daripada kalangan anggota perkhidmatan awam am Persekutuan seorang Ketua Pegawai Penguat Kuasa Agama dan Pegawai-Pegawai Penguat Kuasa Agama untuk menjalankan penyiasatan kesalahan-kesalahan di bawah Enakmen atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam.”

Tugas PPA makin melebar
Bukan itu saja, tugas PPA semakin melebar mencakupi pelbagai bidang, termasuk membantu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) memeriksa makanan halal, membantu Kementerian Dalam Negeri (KDN) menguatkuasa Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 dan terbitan berunsur Islam lain. Tugas PPA mutakhir ini semakin mencabar dalam menghadapi ancaman terhadap Islam dan penganut Islam seperti fahaman Syiah, fahaman Wahabi yang ekstrem, Kristianisasi, ajaran sesat, liberal republicant, zionisme, pemikiran pasca modenisme, pluralism (sama taraf agama), liberalisme (tafsiran bebas/longgar), sekularisme (memisahkan agama dan kehidupan), rasionalisme (fahami Islam secara logik) dan hedonisme (kebendaan).

Ada yang mencadangkan supaya diwujudkan polis syariah iaitu sebuah pasukan polis khas bagi membanteras penyebaran ajaran sesat dan fahaman Syiah di negara ini. Cadangan itu antara lain akan membolehkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) menempatkan pegawai dan anggotanya di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai sebahagian daripada pasukan penguatkuasaan.

Pada pandangan penulis, lebih baik memperkasakan PPA iaitu kewujudannya sedia termaktub dalam Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri-negeri, daripada mengadakan satu jawatan yang belum tentu ada asas atau sumber perundangannya.

Nisbah tak seimbang
Antara masalah PPA yang dikenal pasti bilangan PPA di negeri-negeri yang sedikit berbanding nisbah penduduk Islam. Pada tahun 2009, dilaporkan terdapat seramai 1,114 pegawai penguat kuasa agama seluruh negara. Jumlah ini amat sedikit berbanding jumlah penduduk Islam di negara ini 17.375 juta orang. Nisbah bagi seorang anggota PPA dengan jumlah umat Islam ialah dengan nisbah seramai 15,600 orang bagi seorang anggota PPA. Dengan jumlah seramai itu, maka tidak hairanlah jika berlaku senario, apabila masyarakat membuat aduan, jawapan yang diterima: “Nanti dulu, kami tidak cukup anggota. Anggota yang ada sekarang ini sedang menjalankan tugas di tempat lain.” Kekurangan PPA wanita juga menimbulkan masalah, terutama membabitkan tangkapan pesalah wanita. Maka, memang masa yang tepat jika jika anggota penguatkuasaan syariah ini ditambah di samping melatih kakitangan sedia ada, sekiranya ingin meningkatkan profesionalisme penguatkuasaan syariah di negara ini.

Skim perjawatan PPA adalah skim hal ehwal Islam atau dilantik secara kontrak. Penyandang jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam (PHEI bagi gred S41 dan ke atas) atau Pembantu Pegawai Hal Ehwal Islam (PPHEI bagi gred S17 hingga S32) bagi negeri guna sama dan bagi negeri bukan guna sama, berkelulusan ijazah dalam bidang Pengajian Islam, manakala PPHEI pula memiliki SPM. Kebanyakan PPA, mereka tidak mempunyai latar belakang undang-undang syariah. Sebelum pegawai ini mendapat latihan dan pengetahuan secukupnya, mereka sudah diarahkan ke bahagian atau jawatan lain atau ditamatkan kontrak. Akibatnya, usaha melahirkan PPA berpengetahuan dan berpengalaman terbantut.

Perkenal skim tertutup
Maka, satu skim tertutup perlu diperkenalkan untuk PPA sama seperti polis atau agensi penguatkuasaan lain, supaya PPA ditukarkan hanya ke bahagian dalam lingkungan tugas mereka. Ini boleh mengasah kemahiran serta kepakaran mereka mengendalikan kes jenayah syariah, serta menjadikan mereka sebagai pasukan penguatkuasaan yang mempunyai skim khusus setaraf dengan agensi penguat kuasa lain di negara ini. Di sesetengah negeri, Bilik Gerakan 24 jam tidak dapat beroperasi seperti sepatutnya disebabkan kekurangan kakitangan. Masalah logistik seperti kurang peralatan komunikasi, kekurangan pemandu, kenderaan operasi, peruntukan elaun lebih masa, elaun perjalanan yang terbatas dan sebagainya, turut menjejaskan tugas pencegahan maksiat.

Penulis mencadangkan satu nombor hotline atau nombor panggilan khusus, disediakan bagi semua pusat operasi seluruh negara, seperti polis yang menggunakan satu nombor 999 saja. PPA agama negeri-negeri juga perlu ada nombor seragam sebegitu bagi seluruh negara.
Penampilan PPA juga dipertingkatkan supaya sentiasa dirasai berada di tengah masyarakat, dengan mewajibkan pakaian seragam, memasang lambang, lampu amaran dan sistem peti suara di semua kenderaan operasi. Pada masa ini beberapa negeri saja seperti Melaka dan Selangor yang mempunyai pakaian seragam. Dengan adanya pakaian seragam ini, maka dengan sendirinya PPA boleh bertindak sebagai polis syariah, dengan cara keluar ke dalam masyarakat sekurang-kurangnya sekali atau sehari dalam seminggu, mendekati masyarakat Islam yang melakukan kesalahan syariah dan memberikan nasihat yang baik kepada mereka.

Tugas dan aktiviti dijalankan PPA ini boleh dihebahkan kepada orang awam dengan dirakamkan oleh lensa kamera, supaya masyarakat melihat PPA menjalankan tugas mencegah maksiat bukan saja ‘bil yad’, tetapi juga ‘bil lisan’, iaitu memberikan nasihat, kaunseling dan sebagainya.

Sudah sampai masanya juga pihak majlis agama Islam negeri membuat kajian supaya bahagian penguatkuasaan agama dinaik taraf kepada Jabatan Penguatkuasa Agama, bagi memantap dan memperkasakan agensi penguatkuasaan di negara ini. Masyarakat sudah lama ingin menyaksikan berlaku perubahan pada agensi penguatkuasaan syariah ini, setanding dengan agensi penguatkuasaan yang lain.

Penulis Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia


No comments:

Post a Comment