Tuesday, June 28, 2011

SERUAN KEPADA SEMUA PEGUAM SYARIE

Konvensyen Peguam Syarie Malaysia Kali Ke-2 –

Pada Jumaat, 1 Julai, 2011 jam 8.00 pagi hingga 6.00 petang bertempat di GrandBall Room, Hotel Grand Season,Jalan Pahang, Kuala Lumpur.

Konvensyen ini adalah anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dengan kerjasama Persatuan Pegawai Syariah Malaysia (PPSM) dan Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM).

Tema Konvensyen - “Guaman Syarie : Prospek Pengukuhan Institusi Kehakiman Syariah Di Malaysia Menjelang 2020”.

Objektif-objektif Konvensyen seperti berikut :-

• Memantapkan peranan sistem kepeguaman dan perundangan Islam agar mampu menjadi penyelesai kepada permasalahan umat Islam selaras dengan tuntutan Islam

• Memperkasakan keupayaan kredibiliti institusi perundangan, kehakiman dan kepeguaman syarie serta mekanisma yang berkaitan dengan syariat Islam.

• Pengukuhan usaha menjaga kedaulatan agama Islam serta memelihara kemaslahatan dan kebajikan umat Islam di Negara ini.

• Pembugaran inisiatif yang menjadi teras kesinambungan usaha memartabatkan kepeguaman, kehakiman, perundangan dan pentadbiran Islam.

YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak akan merasmikan Konvensyen ini, pada petang tarikh tersebut.

Melibatkan penyertaan seramai lebih 1300 hingga 1500 orang Peguam Syarie, Pegawai Syariah, pegawai jabatan agama Islam, pelajar IPT dan lain-lain yang datang dari seluruh Negara. Penyertaan juga terbuka kepada orang awam dan sesiapa sahaja yang berminat. Yuran penyertaan RM90.00 seorang.

Juga akan menyaksikan wakil peguam syarie dari Malaysia, negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura akan membentangkan kertas kerja tentang aspek kepeguaman Syarie di negara masing-masing.

Manakala di sebelah petangnya pula akan diadakan Majlis Forum dengan tajuk “Peguam Syarie : Isu, Cabaran dan Kemana?” dengan barisan panel dari kalangan peguam syarie berpengalaman luas dan berkaliber.

Di penghujung Konvensyen ini juga, satu resolusi konvensyen akan dibuat dan disampaikan kepada Perdana Menteri.

Maka, PGSM dengan ini MENYERU kepada semua Peguam Syarie seluruh Negara agar tidak melepaskan peluang yang jarang-jarang sekali muncul ini, dengan hadir beramai-ramai di perhimpunan terbesar Peguam Syarie pada 1 Julai ini.

Pendaftaran boleh dibuat secara online di laman
- http://bit.ly/lvvu54
- http://peguamsyariemalaysia.blogspot.com.
atau datang terus mendaftar pada pagi 1 Julai 2011 di tempat berkenaan.

Sebarang maklumat lanjut boleh hubungi Sekretariat Konvensyen, di talian : 03-88864800 - 4627/4614/4725.

Sekian untuk siaran.

Terima kasih.

“Meletakkan Hak Kepada Yang Berhak”

Wednesday, June 22, 2011

Seksyen 127 benar hakim periksa semula keterangan

Peguam Syarie Menulis: Seksyen 127 benar hakim periksa semula keterangan
Oleh Musa Awang

2011/06/22

TATACARA perbicaraan di Mahkamah Syariah dipandu oleh Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah setiap negeri. Walaupun ada seksyen dan peruntukan yang berbeza, secara umumnya maksud yang ingin dinyatakan dalam undang-undang itu adalah sama.

Seksyen 127 Enakmen Tatacara Mal memperuntukkan: Demi kepentingan keadilan, mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, memanggil mana-mana pihak untuk mengemukakan keterangan dan boleh memeriksa mana-mana tempat atau barang.

Maksudnya, mahkamah boleh pada bila-bila masa memerintahkan mana-mana pihak sama ada plaintif, defendan atau saksi hadir semula ke mahkamah untuk memberi keterangan, walaupun peringkat keterangan pihak itu sudah berlalu. Hakim bicara juga boleh pergi ke mana-mana premis atau tempat untuk memastikan segala dakwaan dikemukakan itu benar, jika hakim berpendapat perlu untuk berbuat demikian. Kaedah memanggil semula pihak ini boleh dibuat demi kepentingan keadilan.

Sub-seksyen 92 (4) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah menjelaskan perkara ini dengan memperuntukkan, mahkamah boleh dalam segala hal membenarkan seseorang saksi dipanggil semula sama ada untuk pemeriksaan utama selanjutnya atau pemeriksaan balas selanjutnya dan jika mahkamah membenarkan sedemikian, maka pihak mempunyai hak muntuk membuat pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula selanjutnya.

Memanggil semula untuk memberi keterangan bagi memastikan tidak ada yang disembunyikan kerana perbuatan itu dilarang keras.

Allah berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya orang yang menyembunyikan sebahagian keterangan dan petunjuk yang telah Kami turunkan dan Kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu akan dilaknat Allah dan orang yang melaknat. Kecuali mereka yang telah bertaubat dan berbuat baik serta mahu menjelaskannya, maka akan Aku terima taubatnya dan Aku adalah Maha Menerima Taubat dan Belas Kasihan.” (Surah al-Baqarah, ayat 159-160)

Keterangan penting di Mahkamah Syariah kerana keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam semua aspek dan keadaan.
Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan larangan ini) supaya kamu mengambil peringatan.” (Surah an-Nahl, ayat 90)

Dalam satu riwayat, Saidina Ali telah diutus untuk menjadi kadi di Yaman: “Rasulullah telah mengutuskan aku ke Yaman sebagai kadi. Aku berkata kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, tuan mengutuskan saya (menjadi kadi) sedangkan saya masih muda dan tidak mengetahui mengenai kehakiman? Rasulullah berkata: Sesungguhnya Allah memberikan hidayat-Nya di hatimu dan menetapkan lidahmu, jika engkau duduk menghakimkan antara dua orang yang bertikai janganlah engkau membuat keputusan sehingga kau telah mendengar (hujah) yang satu lagi seperti kau telah mendengar yang pertama, dengan demikian hukuman akan jelas. Saidina Ali berkata: Sejak itu aku terus menjadi kadi dan aku tidak pernah ragu-ragu dalam membuat keputusan selepas itu.”

Penulis ialah Timbalan Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia PGSM dan boleh dihubungi di alamat sekretariatpgsm@yahoo.com

Wednesday, June 15, 2011

Pelbagai persoalan sebalik perbicaraan waktu malam

Oleh Mohd Faiz Adnan

2011/06/15
Perjawatan di Mahkamah Syariah mesti segera ditambah

INISIATIF Hakim Datuk Abd Rahman Md Yunus menjalankan perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan pada waktu malam untuk menyelesaikan kes yang semakin bertambah wajar dipuji kerana tidak semua orang boleh berkerja dari pagi sehingga malam hari. Namun, ada pelbagai reaksi terhadap cadangan itu terutama dalam kalangan peguam syarie yang terbabit secara langsung dengan Mahkamah Syariah. Isunya, apakah kes tertangguh di Mahkamah Syariah begitu serius hingga perlu untuk mewajibkan Hakim Syarie mendengar kes di waktu malam? Kedudukan seseorang hakim berbeza dengan kebanyakan orang atau jawatan lain disebabkan beban dan tanggungjawab mereka lebih berat sehingga wujud etika khusus seorang hakim sama ada dalam mahu pun di luar mahkamah.

Hakim bukan calang-calang orang, seboleh mungkin seorang hakim perlu mengelakkan sebarang tohmah, malah emosinya harus dijaga, hendaklah sentiasa tenang dalam menghakimi kes dibicarakan dihadapannya.

Penegasan Allah dalam firman yang bermaksud: “Wahai orang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa juga) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.” (Surah Al-Maidah, ayat 8).

Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud: “Apabila seseorang hakim itu berijtihad kemudian dia betul dalam ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala dan apabila seseorang hakim itu berijtihad kemudian dia salah dalam ijtihadnya, maka dia beroleh satu pahala.” Ada riwayat lain menyebut: ”Jika betul ijtihadnya (hakim), maka dia memperoleh sepuluh pahala.”

Justeru, hakim memikul amanah yang sangat berat dalam menjalankan tanggungjawab mengadili sesuatu kes. Persoalannya jika mendengar kes hingga waktu malam, apakah hakim masih boleh fokus terhadap kes yang melambak dan memastikan kualiti penghakimannya terjamin?

Hakim Syarie manusia biasa yang terikat dengan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dan perlukan masa untuk berehat, beribadah dan sebagainya.

Memetik Kod Etika Hakim Syarie, dalam Arahan Amalan No 1 tahun 2001, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) perenggan 4 (c) menyebut, seorang hakim itu hendaklah tidak mendengar sesuatu kes apabila dia berkeadaan tidak tenang seumpama dia berkeadaan marah, lapar, haus, mengantuk, letih dan tidak sihat.

Dalam konteks penghakiman, seseorang hakim perlu ‘above par’ kerana itu etika yang perlu dijaga.

Jika juruterbang mempunyai kod etika iaitu tidak dibenarkan menjalankan penerbangan melebihi masa ditetapkan dalam sehari, begitu juga Hakim Syarie perlu mempunyai masa bekerja tertentu bagi menjaga kualiti penghakiman.

Bagi sidang pendengaran kes, selain hakim, harus ada pendaftar, pembantu hakim, jurutaip, polis mahkamah dan lain-lain yang berperanan dalam dewan perbicaraan serta pendaftaran.

Bayangkan jika dewan bersidang di waktu malam, maka semua yang terbabit harus hadir. Berapa ramai pula ahli keluarga dan anak kakitangan yang mendapat kesannya? Berapa pula kos kerja lebih masa yang harus ditanggung pihak berwajib?

Perbicaraan di waktu malam juga berpotensi mendedahkan banyak pihak terbabit kepada isu keselamatan diri. Bayangkan pihak tinggal berjauhan dari mahkamah, mungkin terpaksa bermalam di mana-mana atau meredah malam gelap untuk pulang ke rumah.

Untuk mengatasi masalah lambakan kes, suatu perkara yang perlu diberi perhatian serius kerajaan adalah memperbanyakkan perjawatan di Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia khususnya perjawatan Hakim Syarie dan kumpulan sokongan lain.

Jika ingin dilaksanakan juga perbicaraan pada waktu malam, persoalan imbuhan harus diambil kira secara serius oleh kerajaan. Apa yang penting, gaji perlulah diberi dengan kadar yang cukup.

Ini dapat dilihat seperti disebut oleh Umar al-Khatab kepada Muaz bin Jabal dan Abi ‘Ubaidah: “Lantiklah mereka ke jawatan kehakiman, persenangkan mereka, gajikan mereka dan percukupkan mereka dari harta Allah.”

Malah menurut al-Imam al-Rashid, dalam pemberian gaji kepada hakim, beliau berpendapat perlu diberi lebih daripada had mencukupi hingga kepada tahap menyenangkan supaya hakim itu reda, berpuas hati dan menumpukan kepada kerja penghakiman dengan jiwa tenang dan senang.

Malah Dr Abdul Karim Zaidan dalam Nizam al-Qada’ berpandangan hakim juga perlu diberi rumah yang khusus kepada mereka.

Maknanya, jika hakim dipertanggungjawabkan dengan kerja lebih masa, bukan saja soal kualiti penghakiman harus dijaga malah kebajikan mereka dan kumpulan sokongan yang membantu prosiding juga patut diambil serius oleh pihak berwajib.

Firman Allah yang bermaksud: “Untuk orang yang berusaha menjadikan amalnya sentiasa baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia dan air muka mereka pula (berseri-seri) tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (Surah Yunus, ayat 26).

Thursday, June 9, 2011

MESYUARAT AGUNG PGSM

Assalamualaikum w.b.t, Ybhg Dato/Datin/Tuan/Puan/Cik,

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan AGM Kali ke-10 yang ditangguhkan dari 21hb Mei 2011 diadakan semula pada 17hb Jun 2011 (Jumaat), jam 3.30 petang, bertempat di Dewan Kuliah, Masjid Negara.

Sehubungan dengan itu,tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat tersebut. segala kerjasama yang diberikan sangat kami hargai dan diucapakan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih

Tuesday, June 7, 2011

Taat bukan lesen halalkan penderaan

Oleh Marlina Amir Hamzah

Berita Harian
2011/06/08

Isteri tidak sama pekerja seks kepada suami

SEJAK beberapa hari lalu kita digemparkan dengan penubuhan Kelab Taat Suami yang dikatakan sudah mempunyai 1,000 ahli terdiri daripada kalangan wanita kelas atasan, minda terbuka serta golongan intelek.

Kelab itu juga juga sedang memperluaskan cawangan ke negara Eropah, Britain, Perancis, Itali dan Jerman. Pengasas kelab itu adalah bekas pengikut kumpulan Al-Arqam.
Antara mesej kelab itu seperti dinyatakan Naib Presidennya, Dr Rohaya Mohamad adalah:
• Supaya isteri bersedia untuk patuh dan memenuhi keperluan seks suami demi mengelakkan suami berlaku curang atau mencari pelacur.
• Seorang isteri adalah pekerja seks yang baik bagi suami.
• Penderaan suami terhadap isteri adalah ujian daripada Allah kepada isteri dan isteri perlulah tetap mentaati suami.
• Membenarkan suami berkahwin lain sebagai ketaatan isteri terhadap suami.

Sesungguhnya, perkahwinan adalah suatu akad yang menimbulkan hak serta tanggungjawab antara suami dan isteri. Seorang suami mempunyai hak untuk ditaati oleh isteri setakat dibenarkan hukum syarak manakala isteri mempunyai hak nafkah yang wajib disediakan oleh suami selagi isteri mentaati suaminya.

Firman Allah yang bermaksud: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal menurut kemampuan dan jangan kamu memudarat mereka untuk menyusahkan mereka.” (Surah A-Thalaq, ayat 6)
Firman Allah lagi yang bermaksud: “Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki dan perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya sedikitpun.” (Surah al-Nisa’, ayat 124)

Ayat menunjukkan kesamarataan antara lelaki dan perempuan di sisi Allah, yang membezakan hanyalah ketakwaan kepada Allah. Justeru, tidak timbul isu hanya isteri diwajibkan mentaati suami, sebaliknya suami juga mentaati perintah Allah dalam melayan isteri.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003 memperuntukkan Seksyen 60(2)(a)(b) dan (c), seseorang isteri boleh diisytiharkan sebagai nusyuz atau tidak taat kepada suami tidak layak mendapat nafkah daripada suami. Apabila isteri menjauhkan diri dari suami, apabila isteri meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suami, apabila isteri enggan berpindah bersama suami ke satu rumah atau tempat lain tanpa sebab yang sah menurut hukum syarak.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Takutilah Allah dalam urusan kaum wanita, kerana kamu mengambil mereka dengan amanah Allah dan kamu menghalalkan persetubuhan dengan mereka dengan nama Allah. Bagi mereka atas kamu rezeki makan minum dan pakaian.”

Imam Syirazi mendefinisikan nusyuz ialah isteri yang menderhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang diperintah oleh Allah kepada mereka mengenai tanggungjawab perlu dilaksanakan terhadap suami.

Prof Dr Harun Din dalam bukunya Manusia dan Alam menyebut nusyuz adalah tindakan isteri yang menentang kehendak suami tanpa sebarang alasan syarak.

Isteri bukanlah pekerja seks yang baik bagi suami, penderaan suami terhadap isteri dilarang oleh Allah dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Justeru, isteri tidak sewajarnya membenarkan diri didera oleh suami semata-mata demi untuk mentaati suaminya.

Membenarkan suami berkahwin lain sebagai tindakan ketaatan isteri terhadap suami juga fahaman salah yang perlu diperbetulkan. Hanya seorang lelaki yang benar-benar boleh berlaku adil dan mempunyai kemampuan menyara isteri dan anak saja boleh berkahwin lebih daripada satu menurut hukum syarak.

Firman Allah yang bermaksud: “Maka kahwinilah perempuan yang kamu sukai dua, tiga dan empat, tetapi jika kamu khuatir tidak dapat berlaku adil hendaklah kamu berkahwin seorang saja.” (Surah An-nisa’, ayat 3)

Berdasarkan nas al-Quran dan al-Hadis, nusyuz tidak hanya berlaku dalam kalangan isteri kerana suami juga nusyuz. Nusyuz boleh ditakrifkan sebagai suami atau isteri yang cuai dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap pasangan seperti yang diperintah oleh Allah.

Dewasa ini berapa ramai suami yang nusyuz terhadap isteri apabila tidak menyediakan rumah kelamin, tidak menanggung makan minum, tidak membelikan pakaian isteri, tidak memberi nafkah batin kepada isteri, melakukan penderaan fizikal mahupun mental dan menghilang diri menyebabkan isteri digantung tidak bertali.

Semua ini boleh dilihat berdasarkan kes difailkan oleh isteri di Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia. Penubuhan kelab ini dilihat sebagai suatu langkah ke belakang dalam usaha mengiktiraf martabat dan maruah wanita Islam di Malaysia khasnya dan dunia amnya.

Penubuhan kelab seumpama ini tidak akan membantu dalam menyelesaikan masalah perceraian yang dikatakan berlaku setiap 15 minit atau anak luar nikah yang lahir setiap 17 minit. Usaha yang padu ke arah melahirkan suami, bapa, anak lelaki dan muslimin mithali perlu menjadi agenda utama kerana lelaki pemimpin kepada perempuan.