Sunday, April 15, 2012

PEMILIHAN JAWATANKUASA BARU PERSATUAN PEGUAM SYARIE MALAYSIA (PGSM) Sessi 2012/2015

15 APRIL, 2012

KENYATAAN MEDIA

PEMILIHAN JAWATANKUASA BARU
PERSATUAN PEGUAM SYARIE MALAYSIA (PGSM)
Sessi 2012/2015

PGSM telah mengadakan Mesyuarat Agong PGSM kali ke-11 pada Sabtu, 14 April 2012 di Dewan Seminar, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

MAT kali ke-11 memperlihatkan perubahan kepada pimpinan PGSM. Tuan Musa Bin Awang dipilih sebagai Presiden PGSM bagi sesi 2012/2015, menggantikan Tuan Mohamad Isa Bin Abd Ralip yang tidak mempertahankan jawatan. Manakala Tuan Roshdan Sujak Bin Rafie sebagai Timbalan Presiden. Penolong Setiausaha ialah Puan Noorilyana Dzulkifli, manakala Penolong Bendahari ialah Mohd Tajuddin Abd Razak.

Undang-Undang tubuh PGSM memberikan kuasa kepada Presiden yang dipilih untuk melantik Setiausaha Agong dan Bendahari Kehormat. Perlantikan Setiausaha Agong dan Bendahari Kehormat akan diumumkan dalam waktu terdekat oleh Presiden PGSM.

Tigabelas (13) orang Ahli Jawatan Kuasa atau EXCO yang dipilih adalah Tuan Moeis bin Basri, Kol (B) Haji Ahmad Bin Daud, Puan Afshah Binti Arifin, Encik Junid bin Ramali, Cik Faridah Binti Ahmad, Puan Hazirah Binti Othman, Tuan Ahmad Nazib Bin Johari, Tuan Abdullah Anuar Bin Sahri, Puan Siti Aishah Binti Din, Tuan Mohd Redzuan Bin Ramli, Cik Norra Syada Binti Othman, Tuan Haji Azmi Bin Tan Sri Rais dan Tuan Haji Mahyuddin Bin Zahari.

Jawatankuasa baru ini akan berkhidmat sehingga tahun 2015. Antara fokus utama pimpinan baru PGSM ini adalah merealisasikan Akta Guaman Syarie di mana aktiviti terdekat ialah mengadakan Bengkel Draf Akta Guaman Syarie pada 21-22 April 2012, bertempat di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Bangi, Selangor. PGSM juga akan berusaha merealisasikan penubuhan cawangan PGSM di negeri-negeri yang akan dimulai dengan Negeri Kelantan yang akan mengadakan mesyuarat penaja pada 28 Mei 2012. PGSM juga sedang berusaha menambah dana atau sumber kewangan persatuan, membeli bangunan sendiri untuk PGSM, menambah keahlian, memperbanyakkan program penyelidikan, pendidikan & latihan untuk ahli-ahli, terutama peguam Syarie muda, peguam Syarie wanita dan pelatih dalam kamar (chambering).

Program-pogram sukan, rekreasi dan riadah dikekalkan, di samping mewujudkan laman web baru yang lebih canggih, memperbanyakkan bahan penerbitan PGSM, menjaga hubungan baik dengan Jabatan Agama Islam negeri, Mahkamah Syariah negeri, JKSM, Jakim, Jabatan Peguam Negara, jabatan-jabatan kerajaan berkaitan serta hubungan baik dengan NGO-NGO lain.

Sekian untuk siaran. Terima kasih.

“Meletakkan Hak Kepada Yang Berhak”

Yang benar,

MUSA AWANG
Presiden
Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)
2012-2015