Friday, May 20, 2011

Konvensyen Peguam Syarie Malaysia Kali Ke-2

TARIKH KONVENSYEN ASAL PADA 30 JUN 2011 TELAH DITUNDA KE JUMAAT 1 JULAI 2011.

Dimaklumkan bahawa Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dengan kerjasama Persatuan Pegawai Syariah Malaysia (PPSM) dan Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) akan mengadakan KONVENSYEN PEGUAM SYARIE MALAYSIA KALI KE-2 sebagaimana berikut :-

Hari : Jumaat
Tarikh : 01 Julai 2011
Jam : 8.30 pagi hingga 5.00 petang
Tempat : Hotel Grand Continental, Kuala Lumpur
Yuran : RM90.00 seorang

Penyertaan adalah WAJIB bagi semua Peguam Syarie.
Pendaftaran secara online boleh dibuat melalui laman web JKSM.
http://www.jksm.gov.my/jksmv2/

Skim Bantuan Guaman Syarie bantu asnaf tuntut hak

Oleh Mohd Tajuddin Abd Razak

2011/05/18

MAIWP, PGSM pastikan individu tidak mampu bayar khidmat peguam dapat pembelaan

TIDAK semua pihak yang bertikai di Mahkamah Syariah mampu melantik peguam bagi mengendalikan kes mereka. Justeru, Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) bekerjasama dengan Bahagian Baitulmal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) menubuhkan Khidmat Bantuan Guaman untuk memberi bantuan guaman kepada pihak yang memerlukan. PGSM dan Bahagian Baitulmal MAIWP memulakan usaha murni itu sejak 2009. Hasil kerjasama itu, PGSM secara khusus menubuhkan Biro Guaman Syarie yang dikendalikan seorang exco untuk menyelaraskan pengendalian kes yang diberi Bahagian Baitulmal MAIWP. Tugas itu termasuk melantik peguam syarie dalam kalangan ahli PGSM yang beramal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mengendalikan kes, memantau perjalanan kes dan memaklumkan Bahagian Baitulmal MIAWP sama ada kes berjaya diselesaikan di mahkamah atau tidak.

Setakat ini PGSM sudah menerima lebih daripada 61 kes syariah daripada Bahagian Baitulmal MAIWP. Sebanyak 25 fail sudah ditutup sama ada kes diselesaikan menerusi perbicaraan di mahkamah atau diselesaikan menerusi persetujuan kedua-dua pihak.

Ternyata usaha murni yang didukung sepenuhnya oleh peguam syarie ini telah membuahkan hasil walaupun yuran guaman ditetapkan rendah.

Apa yang penting bagi peguam syarie adalah usaha membantu golongan memerlukan dapat direalisasikan menerusi kerjasama PGSM dan Bahagian Baitulmal MAIWP.
Bahagian Baitulmal MAIWP telah mengambil tindakan pertama dan seumpamanya di negara ini dengan mewujudkan Skim Bantuan Guaman Syarie sebagai skim bantuan kepada asnaf yang layak menerima bantuan zakat.

Tujuannya untuk membantu umat Islam yang menghadapi masalah pendakwaan atau tuntutan di Mahkamah Syariah. Pihak yang boleh memohon bantuan guaman syarie terdiri daripada golongan fakir, miskin, amil, mualaf, al-Gharimin (orang yang berhutang), Ibnu Sabil, Fisabillah dan ar-Riqab.

Penerima bantuan perlu memenuhi syarat umum dan khusus untuk melayakkan mereka menerima bantuan zakat iaitu beragama Islam, warga negara Malaysia dan bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang setahun.

Baitulmal MAIWP juga menetapkan pendapatan bawah RM1,500 sebulan sebagai kelayakan menerima Skim Bantuan Guaman Syarie. Namun, ia masih tertakluk kepada siasatan dan temu duga yang akan dijalankan pegawai Bahagian Baitulmal MAIWP.

Bahagian Baitulmal akan membuat siasatan dan temu duga bagi menentukan kelayakan menerima Skim Bantuan Guaman Syarie dan setelah diluluskan.

Peguam syarie yang dilantik mengendalikan kes akan menyediakan laporan awal kepada PGSM dan Bahagian Baitulmal berkenaan jenis tuntutan dan seterusnya mengendalikan kes sehingga selesai sama ada menerusi perbicaraan atau penyelesaian di luar mahkamah.

Adalah menjadi harapan PGSM supaya Majlis Agama Islam Negeri turut mengikut jejak langkah Bahagian Baitulmal MAIWP mewujudkan satu skim bantuan guaman syarie di setiap negeri untuk membantu umat Islam menyelesaikan masalah pendakwaan atau tuntutan di Mahkamah Syariah.

Antara kes yang dikendalikan adalah perceraian secara fasakh atau taklid, tuntutan harta sepencarian, tuntutan mutaah, nafkah diri dan nafkah anak, tuntutan hutang semasa perkahwinan, tuntutan nafkah diri dan anak yang tertunggak, pendakwaan berkenaan kesalahan jenayah syariah dan tuntutan mengikut bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kepelbagaian tuntutan ini juga tertakluk kepada kelayakan khusus yang ditetapkan Bahagian Baitulmal, MAIWP.

Mereka yang layak menerima zakat juga tidak dinafikan hak mendapatkan keadilan di Mahkamah Syariah, bahkan mereka dibantu oleh peguam yang berpengalaman untuk memperoleh keadilan dan hak yang dinafikan sebelum ini.

Mungkin ramai masih belum tahu adanya perkhidmatan disediakan ini, sedangkan mereka layak menerima bantuan guaman syarie bagi mendapatkan hak di Mahkamah Syariah tanpa perlu memikirkan bagaimana untuk mengendalikan tuntutan, perbicaraan dan bayaran yuran guaman.

Maklumat mengenai Skim Bantuan Guaman Syarie boleh diperoleh dengan menghubungi Bahagian Baitulmal MAIWP di talian 03-26175222 atau layari laman web www.maiwp.gov.my.

Penulis ialah Exco Biro Guaman Syarie Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)