Visi, Misi dan Pimpinan PGSM

VISI & MISI PGSM 2018-2020
 • Mengukuhkan kewangan PGSM di peringkat Pusat dan Negeri.
 • Mempelbagaikan fungsi Sekretariat-sekretariat PGSM di Pusat dan Negeri.
 • Memprofesionalkan profesion Peguam Syarie dengan usaha gerak gempur ke arah mewujudkan Akta/Enakmen Profesion Guaman Syarie di peringkat Pusat dan Negeri.
 • Memperhebatkan usaha dan penglibatan PGSM dalam penyelidikan dan pembaharuan undang-undang di peringkat Pusat dan Negeri.
 • Memperkemaskan usaha dan mekanisme bantuan guaman syarie di peringkat Pusat dan Negeri. 
 • Memperbanyakkan program pendidikan dan latihan untuk ahli PGSM di peringkat Pusat dan Negeri. 
 • Mengekal dan menjalinkan hubungan baik PGSM dengan Kerjaaan Pusat, Kerajaan Negeri, MAIN, JAIN, mahkamah syariah, jabatan kerajaan berkaitan, universiti, NGO-NGO lain. 
 • Melibatkan diri secara aktif dalam isu-isu wanita, kanak-kanak dan hak asasi di peringkat nasional dan antarabangsa. 
 • Melipatgandakan usaha pertambah keahlian PGSM di cawangan sedia ada dan penubuhan cawangan baru. 
 • Menjaga kebajikan ahli dan memantau masalah aduan dan disiplin ahli. 
 • Memperbanyakkan program sukan/rekreasi/riadah sebagai suatu platform tanpa sempadan dalam menyatukan seluruh Peguam Syarie. 
 • Menjaga kepentingan, kebajikan serta memantau Peguam Syarie muda, Peguam Syarie wanita, Pelatih, serta firma-firma baharu. 
 • Perbanyakkan bahan penerbitan PGSM. 
 • Menaiktaraf dan mempromosikan laman sesawang dan Direktori maya PGSM

PIMPINAN PGSM SESI 2018-2020

Senarai Jawatankuasa PGSM Pusat sesi 2018/2020 seperti berikut:

MAJLIS TERTINGGIPresiden 
Tuan Musa Bin Awang
(019-3870105)

Timbalan Presiden
Tuan Moeis Bin Basri
(013-3535805)

Setiausaha Agung
Puan Suriany Binti Awaluddin
(019-2078074)

Penolong Setiausaha
Tuan Mohd Ridhuan Bin Husin
(017-2945249)

Bendahari Kehormat
Puan Faridah Binti Ahmad
(019-2630283)

AHLI JAWATANKUASA (PUSAT)


Jawatankuasa Profesion Peguam Syarie Nasional
(National Syariah Legal Profession Committee)
Dato' Mohd Zaidi Bin Mohd Zain
(019-3807922)


Jawatankuasa Penyelidikan & Pembaharuan Undang-Undang
(Research & Law Reform Committee)]
Haji Azmi Bin TS Mohd Rais 
(012-2868778)


Jawatankuasa Wanita, Kanak-Kanak, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Antarabangsa
(Woman, Child, Human Rights & International Affairs Committee)
Dato’ Hajjah Hazizah Binti Kassim
(019-2642022)

Jawatankuasa Bantuan Guaman Syariah Nasional
(National Syariah Legal Aid Committee)
Datin Rosfinah Binti Rahmat
(016-3480070)

 Jawatankuasa Keahlian, Kebajikan & Disiplin
(Members, Welfare & Discipline Committee)
Puan Norrasyada Binti Osman
(019-2823003)

Jawatankuasa Sukan & Rekreasi
(Sports & Recreations Committee)
Tuan Abdullah Anuar Bin Sahri
(012-2991707)

Jawatankuasa Penerbitan, Multimedia & ICT
(Publications, Multimedia & ICT)
Tuan Mohamad Azlin bin Mohamad Razali
(012-2773829)

Jawatankuasa Hubungan Negeri, Mahkamah & NGO
(States Affair, Court Liaison & NGO Committee)
Tuan Mohd Kamarul Arifin Mohd Wafa
(019-3992863)

Jawatankuasa Pendidikan & Latihan Nasional
(National Education & Training Committee)
Tuan Mohammad Nu’aim Bin Majemi
(012-5556626) 


Jawatankuasa Peguam Syarie Muda Nasional & Pelatih Dalam Kamar
(National Syariah Young Lawyers & Pupils Committee)
Puan Roswadya Binti Hj. Roslan
(013-3432575)


PENGERUSI-PENGERUSI NEGERIPengerusi PGSMNS (Negeri Sembilan)
Dato Haji Hanif Bin Hassan
(012-6832161)


Pengerusi PGSMPP (Pulau Pinang)
Tuan Amerudin Bin Ahmad
(013-4488100)


Pengerusi PGSMM (Melaka)
Tuan Haji Mohd Adli Bin Ithnin
(018-2626225)


Pengerusi PGSMS (Selangor)
Tuan Haji Abd Kadir Bin Ismail
(019-3158959)


Pengerusi PGSMPs (Perlis)
Tuan Haji Zulmi Bin Sabri
(019-4177554)


Pengerusi PGSMNJ (Johor)
Tuan Yunos Bin Ismail
(017-6291327)


Pengerusi PGSMWP (Wilayah Persekutuan)
Tuan Roshdan Sujak Bin Rafie
(013-3815535)Pengerusi PGSMK (Kedah)
Tuan Hamdi Bin Ishak
(019-5200053)Pengerusi PGSMPk (Perak)
Tuan Haji Mohd Rahim Bin Abdullah
(013-3737487)

PEMERIKSA KIRA-KIRA


Tuan Hamzah Bin Abdul Latif
(019-2877608)

No comments:

Post a Comment