Wednesday, August 15, 2012

RAYA MASA SATUKAN MANGSA CERAI


Beri hak anak eratkan silaturrahim dengan ibubapa

Moeis Basri
Peguam Syarie Menulis
BH Rabu 15 Ogos 2012

Musim perayaan akan tiba lagi untuk tahun ini. Antara yang mungkin menjadi satu masaalah bagi mereka yang telah bercerai adalah keinginan untuk beraya bersama anak-anak. Bagi mereka yang bersama dengan anak-anak pastinya satu rasa yang gembira tetapi bagi mereka yang mungkin tahun ini bukan giliran mereka bersama dengan anak-anak pasti merasa kekurangan pada hari raya tahun ini tetapi boleh merancang untuk giliran tahun hadapannya.

Namun bagi mereka yang telah dinafikan hak untuk berhari raya bersama-sama dengan anak-anak sejak bertahun-tahun pasti merasa telah kehilangan sesuatu dan bagi mereka yang telah menghasut anak-anak supaya membenci ibu atau bapa anak-anak itu sendiri demi untuk menyakiti bekas pasangannya itu supaya anak-anak enggan mengikut bapa atau ibu mereka pada setiap perayaan pastinya adalah seorang yang telah mengalami sakit jiwa kronik kerana menafikan dan mengubah fitrah manusia. Sering kali penceraian tidak dapat dielakkan tetapi kita mampu mengelakkan kesan penceraian itu sampai kepada anak-anak.

Di dalam kehidupan dunia ini, seseorang manusia boleh memiliki banyak rumah atau kereta dan ramai adik beradik, isteri, suami dan saudara mara tetapi tidak akan ada lebih daripada seorang ibu dan seorang bapa kandung. Bermakna kedua-dua orang itu tidak boleh diganti. Hubungan darah dan keturunan seseorang anak dengan ibu bapanya juga tidak boleh dan tidak terputus dalam apa jua keadaan termasuk jika ibu bapanya bercerai dan hak jagaan anak tersebut diletakkan di bawah jagaan satu pihak sahaja daripada penceraian tersebut. Pihak yang satu lagi berhak kepada lawatan dan dalam keadaan yang tiada mudarat, hak untuk bermalam bersama anak tersebut.

Di dalam hukum syarak, seorang ibu lebih berhak terhadap penjagaan seorang anak yang masih kecil dan belum mumaiyiz, iaitu belum mencapai umur yang berakal yang mampu membuat pilihan. Maksud hadith:-

“Daripada Omar bin Shuib dari bapanya bahawa datuknya Abdullah bin Omar berkata maksudnya bahawa seorang perempuan berkata ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang mengandungnya, tetek saya menyusuinya dan pangkuan saya tempat perlindungannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak mengambilnya dariku’. Maka sabda Nabi,’Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum berkahwin lagi’.”

Di dalam seksyen 81 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 juga telah mengkanunkan bahawa ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinan dibubarkan.

Namun, pokok dan tujuan hak jagaan atau kadang kala disebut “hadanah” dalam perbicaraan, ialah kebajikan anak tersebut. Hak kebajikan anak tersebut melebihi hak seseorang yang berhak kepada penjagaan tadi. Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqhul Sunnah di juzuk 8 telah menyatakan yang bermaksud:-

“…sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga (anak) mempunyai hak dalam pemeliharaan tetapi yang dijaga lebih kuat dari hak yang menjaga”.

Seksyen 86 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 juga memperuntukkan kuasa yang luas kepada Mahkamah untuk membuat perintah meletakkan hak jagaan anak dan pertimbangan yang diberi keutamaan ialah kebajikan anak. Dalam keadaan tertentu, demi untuk menjaga kebajikan anak tersebut juga Mahkamah boleh meletakkan anak tersebut di bawah jagaan mana-mana persatuan atau badan kebajikan yang berkaitan walaupun ibu dan bapanya masih hidup. Begitulah Islam amat menitik beratkan kebajikan dan melindungi anak yang masih kecil dan belum dewasa.

Di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 juga telah menggariskan bahawa seseorang yang berhak kepada hak penjagaan mesti memenuhi syarat kelayakan sebagai penjaga iaitu seseorang penjaga itu mestilah seorang Islam, sempurna akal, menacapai umur dewasa yang mampu memberi jagaan dan kasih sayang, baik dari segi akhlak Islamiyah serta mempunyai tempat tinggal yang tidak mendatangkan mudarat dari segi akhlak atau jasmani kepada kanak-akank tersebut.

Kelayakan ini dan hak jagaan yang boleh diperolehi oleh seseorang bukan perlu dibuktikan pada masa perbicaraan permohonan hak jagaan sahaja, malahan pada setiap masa jika kelayakan seseorang penjaga itu hilang atau wujud keadaan yang menjadikannya tidak layak menjadi penjaga atau timbul pada masa kemudian hari keadaan yang menyebabkan kebajikan anak tersebut terjejas atau terabai, Mahkamah boleh atas permohonan pihak yang berkaitan, mengubah hak jagaan yang telah diberi sebelumnya tertakluk kepada peraturan undang-undang dan tatacara Mahkamah yang berkuatkuasa.

Undang-Undang Keluarga Islam yang berkenaan di Wilayah Persekutuan juga telah menggariskan bahawa dalam keadaan biasa, seorang ibu adalah diberi keutamaan dalam hak untuk menjaga anak yang masih kecil namun dalam masa yang sama ia juga menggariskan keadaan yang boleh menjadikan hak penjagaan hilang iaitu a) jika perempuan tersebut berkahwin dengan seorang yang tidak mahram dengan anak tersebut dan menjejaskan kebajikan anak tersebut; b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara terbuka; c) jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan mencegah bapa kepada anak tersebut menjalankan pemantauan terhadap anak tersebut; d) jika dia murtad; e) jika perempuan itu mencuaikan atau mengainaya anak tersebut.

Dalam keadaan anak tersebut telah mencapai umur mumaiyiz iaitu mencapai umur yang berakal dan mampu membuat pilihan (di dalam undang-undang terpakai menyatakan umur 7 tahun bagi kanak-kanak lelaki dan 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan), kanak-kanak tersebut boleh membuat pilihan untuk tinggal dengan penjaga pilihannya. Berdasarkan hadith yang bermaksud:-

“Dari Abi Maimun bahawa Abu Hurairah telah berkata maksudnya seorang perempuan dating kepada Rasulullah (saw) katanya ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku mahu membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah dan ianya berguna sangat sekali bagiku’. Maka Rasulullah (saw) bersabda ‘ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai. Lalu anak tersebut memilih ibunya, lalu ibunya pergi membawa anaknya” (Sunan Abu Daud)

Walaupun begitu hukum asasnya, Mahkamah tidak terikat sepenuhnya kepada pilihan anak kerana dalam menentukan hak jagaan ini, Mahkamah mempunyai kuasa yang luas dengan mengambil kira kehendak ibu bapa dan kehendak kanak-kanak yang menjadi perkara subjek tetapi perkara utama untuk diberi pertimbangan ialah kebajikan kanak-kanak tersebut.

Demikianlah juga seandainya terdapat apa-apa perubahan keadaan yang menimbulkan masalah kebajikan kanak-kanak tersebut, Mahkamah boleh mengubah perintah hak jagaan anak tersebut.

Walaubagaimanapun, keadaan yang paling baik sekali untuk kanak-kanak tersebut ialah walaupun ibu dan bapanya telah bercerai, kedua-duanya masih berkerjasama untuk memberi kebajikan dan berkerjasama membesarkan kanak-anak tersebut dengan cara yang baik dan elok. Pasangan yang bercerai dinasihati supaya mengelakkan sebarang pertelingkahan antara mereka menjejaskan kebajikan, emosi dan seterusnya masa membesar anak-anak mereka.

Semoga hari lebaran yang bakal menjelma dijadikan titik permulaan untuk bermaaf-maafan dan walaupun mungkin kita sudah tidak dapat menerima semula bekas pasangan hidup kita tetapi demi kebajikan dan kesempurnaan hidup anak-anak dari hasil perkahwinan tersebut, kedua-dua pasangan seharusnya berkerjasama menjaga dan membesarkan anak-anak mereka.

No comments:

Post a Comment