Wednesday, July 6, 2011

Akta Guaman Syarie tingkat integriti peguam

Peguam Syarie Menulis: Akta Guaman Syarie tingkat integriti peguam
Oleh Mohamad Isa Abd Ralip

2011/07/06
Ubah persepsi orang ramai terhadap perundangan Islam

KONVENSYEN Peguam Syarie kali ke-2 yang berlangsung baru-baru ini dengan tema 'Syariah: Integrasi 1 Ummah' diharap dapat memberi lembaran baru dalam profesion peguam syarie di Malaysia. Konvensyen dilaksanakan dengan tiga objektif utama iaitu berdiskusi dalam kalangan pengamal perundangan dan kehakiman Islam bagi menghasilkan impak kreatif menjadikan bidang kepeguaman syarie wadah memperkukuhkan syiar keadilan Islam. Selain itu mewujudkan pembabitan komprehensif dan menyeluruh dikalangan pengamal perundangan dan kehakiman Islam yang berkemampuan melestarikan aspirasi Gagasan 1Malaysia menjelang Wawasan 2020.

Mewujudkan jaringan perhubungan profesionalisme dan persahabatan dikalangan pengamal perundangan dan kehakiman Islam di Malaysia dengan negara jiran melalui sistem perundangan Islam sebagai teras kemakmuran umat Islam di negara serantau.

Konvensyen dirasmikan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dihadiri 1,500 peserta terdiri daripada peguam syarie, Hakim Syarie, pegawai syariah, ahli akademik, pelajar institut pengajian tinggi awam dan swasta seluruh Malaysia.

Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Institut Latihan Kehakiman Syariah Malaysia (ILKAS) bagi memberi latihan secara profesional kepada hakim, pendakwa, pegawai syariah dan peguam syarie bagi mempertingkatkan profesionalisme dan integriti.
Najib turut menjanjikan kewujudan Akta Guaman Syarie yang akan dilaksanakan bagi menaik taraf profesion peguam syarie seiring peguam sivil seterusnya memperbaiki kelemahan selain menjamin kebajikan peguam syarie.

Secara umumnya, di bawah Akta Guaman Syarie, peguam syarie akan dikawal selia bagi laporan akauntan untuk pembaharuan Sijil Amalan Tahunan; yuran yang perlu dibayar anak guam dan tindakan boleh diambil terhadap peguam syarie yang bersalah.

Cara penggantungan peguam syarie daripada menjalankan amalan; cara mengambil dokumen yang masih dalam milikan peguam syarie bagi tujuan dikemukakan kepada Majlis Peguam Syarie; cara mengambil harta dalam milik peguam syarie jika bankrap dan belum dilepaskan.

Keperluan menyegerakan Akta Guaman Syarie menjadi wadah perjuangan peguam syarie bertujuan menyeragamkan kaedah penerimaan masuk peguam syarie di setiap negeri kerana prosedur berbeza bergantung kepada kaedah diterima pakai di negeri masing-masing.

Isu kelayakan serta bentuk penerimaan masuk yang berbeza antara negeri menyebabkan tahap profesional sesetengah peguam syarie dipersoalkan kerana ada negeri mempunyai syarat kelayakan yang longgar dan ada meletakkan syarat kelayakan yang ketat.

Justeru, penubuhan Akta Guaman Syarie ini diharap diseragamkan memandangkan profesion peguam syarie berkembang seiring kes di Mahkamah Syariah yang kian rumit dan pelbagai.

Melalui akta guaman juga akan diwujudkan Majlis Peguam Syarie berperanan seperti Majlis Peguam Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Profesion 1976, bertanggungjawab mengawal selia serta menjaga kebajikan peguam syarie di seluruh negara.

Undang-undang bagi mengawal selia hal ehwal peguam syarie dari segi kemasukan, kelayakan dan tatatertib bergantung kepada kaedah negeri yang diwujudkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri atau Enakmen Mahkamah Syariah Negeri.

Seterusnya, tatatertib dan disiplin peguam syarie dapat dikawal bagi membantu pelanggan jika ada peguam syarie melanggar Etika Peguam Syarie yang terkandung dalam Akta Guaman Syarie.

Buat masa ini, peguam syarie tiada garis panduan khusus untuk diambil tindakan jika melakukan penganiayaan atau melanggar Etika Peguam Syarie.

Akta Guaman Syarie yang dicadangkan dapat menyeragamkan tahap kebolehan dan integriti peguam syarie seluruh negara setanding peguam sivil serta memberi keyakinan orang awam mendapatkan perkhidmatan peguam syarie di Mahkamah Syariah.

Ia diharap dapat mencetuskan transformasi perubahan dalam perundangan Islam negara dan pada masa sama menjadi pencetus transformasi peguam syarie seterusnya mengubah persepsi pihak yang menganggap peguam syarie sebagai peguam kelas kedua.

Penulis ialah Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)

No comments:

Post a Comment