Thursday, May 26, 2011

Anak lebih nafkah wajib sara ibu bapa

Oleh Roshdan Sujak Rafie

2011/05/25

Mahkamah boleh perintah individu supaya bayar ikut kemampuan

TANGGUNGJAWAB menjadi ketua keluarga adalah amanah yang wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh suami. Kegagalan melaksanakan tanggungjawab terhadap anak dan isteri tidak akan membawa berkat dalam kehidupan.

Apa yang perlu diyakini, tidak kira bagaimana susah atau senang seseorang itu, kewajipan tidak akan terhapus melainkan dengan keharusan bertepatan dengan syarak. Bagaimana pula tanggungjawab anak terhadap ibu bapanya?

Kini banyak kita dengar kisah yang dipaparkan media dan kisah yang kita sendiri peroleh mengenai bagaimana anak melupakan tanggungjawabnya terhadap ibu bapa.

Bukan sekadar mengabaikan tanggungjawab menanggung kehidupan ibu bapa malah lebih teruk lagi ada anak yang meninggalkan ibu bapa, membiarkan mereka mahupun menghantar mereka ke pusat jagaan.

Apakah cara penyelesaian terbaik menangani permasalahan itu? Adakah dengan mewajibkan pemberian nafkah kepada ibu bapa boleh menyelesaikan setiap isu berkaitan tanggungjawab terhadap ibu bapa?

Ia perlu dilihat dari pelbagai aspek termasuk sudut kemampuan individu, kehidupan sosial, peruntukan undang-undang dan hukum syarak. Bagaimanapun, mewajibkan pemberian nafkah terhadap ibu bapa memungkinkan polemik lain timbul dalam kehidupan keluarga.

Persoalan utama adalah kemampuan anak mengambil tanggungjawab menyediakan nafkah wajib kepada ibu bapanya dalam keadaan dia sendiri menampung kewajipan anak dan isteri. Begitu juga tanggungjawab isteri yang lebih utama kepada suami termasuk membantu kehidupan keluarga.

Mewajibkan pemberian nafkah ibu bapa juga dikhuatiri boleh menyebabkan ramai individu tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan berumahtangga kerana bimbang dengan tanggungjawab yang akan dipikul termasuk kewajipan nafkah ibu bapanya.

Jika ini berlaku, ia mungkin merencatkan institusi keluarga itu sendiri dan boleh menyebabkan pecah belah dalam keharmonian sesebuah keluarga.

Dari sudut sosial dan amalan di Malaysia, tanggungjawab terhadap ibu bapa menjadi sebati dalam diri anak yang mempunyai sifat tanggungjawab. Walaupun tidak diwajibkan namun telah dilaksanakan sebaiknya berdasarkan kesedaran dan didikan yang diterima oleh anak itu sendiri.

Keberkatan bagi anak yang melaksanakannya dapat dirasai walaupun sekadar mengadakan duit sebanyak RM20 kepada ibu bapanya.

Dari sudut undang-undang pula, seksyen 61 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor memperuntukkan bahawa mahkamah berbidangkuasa untuk memerintah nafkah bagi seseorang.

Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungan mengenai hal itu mengikut hukum syarak supaya membayar nafkah kepada seorang lain mengikut kemampuan yang munasabah kepada pemberi nafkah.

Ia jelas memberi ruang kepada ibu atau bapa atau mana-mana orang untuk menuntut hak nafkahnya terhadap orang yang bertanggungan berlandaskan prinsip undang-undang dan hukum syarak. Ternyata ada peruntukan khas yang memberi hak seseorang untuk menuntut haknya.

Manakala dari sudut hukum syarak pula, mazhab al-Syafie berpandangan, nafkah ibu bapa menjadi wajib dengan syarat anak mempunyai lebihan nafkah iaitu jika nafkahnya sendiri cukup untuk keperluan seharian termasuklah tanggungan anak dan isteri bagi suami.

Jika tidak mencukupi, maka anak tidak dipertanggungjawabkan nafkah ibu bapa. Syarat lainnya, bapa hendaklah terdiri daripada orang fakir (tidak mempunyai pekerjaan yang boleh memenuhi keperluan asasinya, sama ada dia mampu bekerja atau tidak.

Ketiganya, menjadi wajib jika ibu tidak mendapat nafkah yang mencukupi daripada bapa, maka menjadi kewajipan kepada anak untuk menyediakan nafkah kepada ibu, termasuk dalam keadaan bapa telah meninggal dunia.

Berdasarkan aspek dinyatakan, ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi untuk kewajipan nafkah ibu bapa. Apa yang sewajarnya menjadi pertimbangan utama adalah kesedaran dan sikap tanggungjawab anak itu sendiri. Ia boleh dipupuk oleh didikan dan ilmu diterapkan dalam diri individu.

Mewajibkan nafkah ibu bapa bukanlah faktor utama dalam menangani masalah itu. Didikan dan keimanan dalam diri sendiri menjadi teras utama dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap ibu bapa.

Keimanan, didikan dan kesedaran seharusnya menjadi asas dalam mendidik anak supaya ia kekal dibawa sebagai tangkal atau azimat dalam setiap tanggungjawabnya.

Penulis ialah Setiausaha Agong Persatuan peguam Syarie Malaysia (PGSM)

No comments:

Post a Comment